جمعه ۲۸ مهر ۱۳۹۶
کلیه اخبار مرتبط با واژه خشونت خانوادگي
جوانب حقوقی خشونت‌های خانوادگی
در گفتگو با یک مدرس دانشگاه بررسی شد

هر چند در قوانین ایران برگرفته از منابع اسلامی قواعد متوازنی برای حمایت از حقوق زنان وجود دارد اما با این وجود ممکن است برخی از بانوان به دلیل عدم اطلاع از این قوانین و برخی دیگر به دلیل معضلات فرهنگی امکان استفاده از این پتانسیل‌های قانونی را نداشته و در منزل مورد آزار همسر خود قرار می‌گیرند. در این باره با دکتر بهشید ارفع‌نیا، مدرس دانشگاه به گفت‌وگو نشسته‌ایم.
دوشنبه ۲۸ فروردین ۱۳۹۶ - ۱۵:۵۶:۱۳