جمعه ۲۸ مهر ۱۳۹۶
توجه ویژه «قانون اساسی» به حقوق مردم
حقوق مردم در «قانون اساسی» تضمین شده است

قانون متنی است «لازم الاجرا» که مجلس آن را تصویب می‌کند و هر ذی‌نفعی می‌تواند مستند به آن، اعمال آن قانون و بهره‌مندی از منافع و حقوق آن را درخواست کند. قانون اساسی هم یک قانون است، اما آیا شهروندان می‌توانند فقط به استناد «فصل حقوق ملت» درخواست تأدیه حقوق‌شان را مطرح کنند؟
شنبه ۲۳ آیان ۱۳۹۴ - ۱۳:۳۴:۰۰